NAZWA KATEGORII

NUMER TELEFONU

OGÓLNY OPISNa bieżąco śledzimy dla Państwa i dostarczamy aktualne informacje na temat dotacji dla przydomowych oczyszczalni oraz możliwości dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.


Uwaga właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego do których
będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków -
zadzwoń i sprawdź.

DOFINANSOWANIE
Osoby fizyczne mogą skorzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach
z częściową spłatą kapitału kredytu bankowego


Termin składania wniosków w bankach do 30.09.2017 r.
Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 r.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne - właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych
położonych na terenie województwa łódzkiego, do których będą przyłączane
przydomowe oczyszczalnie ścieków

Forma dofinansowania:

Częściowa spłata kapitału kredytu bankowego

Koszty kwalifikowane:

  zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

  wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszty niekwalifikowane:

  koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

  koszty nadzoru

  opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Intensywność dofinansowania

Dotacja do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych zadania max 4.800,00 zł.
Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane.
Informacje o programie na stronie www.zainwestujwekologie.pl
w zakładce oferta dla osób fizycznych


  Gmina Buczek – 4000 zł, nabór wniosków od 03.04.2017

  Gmina Kamieńsk – do 3000 zł, nabór wniosków trwa od stycznia 2017

  Gmina Biała Rawska – 4000 zł, nabór wniosków trwa od stycznia 2017

  Gmina Burzenin – do 3500 zł, nabór wniosków trwa od stycznia 2017 r. do 30.08.2017

  Zduńska Wola – 4500 zł, nabór wniosków trwa od lutego 2017

  Rawa Mazowiecka – do 5000 zł, nabór wniosków trwa od lutego 2017

  Gmina Łowicz – do 6000 zł, nabór wniosków trwa od stycznia 2017

  Gmina Klonowa – 1000 zł, nabór wniosków trwa od marca 2017

  Gmina Aleksandrów Łódzki – 8000,00 zł, nabór wniosków trwa od stycznia 2017

  Gmina Bełchatów – 3500 zł, więcej informacji w lutym 2017

  Gmina Lutomiersk – 3000,00 zł, więcej informacji w lutym 2017

  Gmina Rząśnia – do 15000,00 zł, nabór wniosków trwa od marca 2017

  Gmina Pabianice – do 7000,00 zł, nabór wniosków trwa od lutego 2017

  Gmina Sokolniki – więcej informacji w marcu 2017

  Gmina Wróblew – 3000,00 zł, więcej informacji w lutym 2017

  Gmina Bolesławiec – 2000,00 zł, nabór wniosków trwa od lutego 2017

  Gmina Wolbórz – 3500,00 zł, nabór wniosków trwa od stycznia 2017


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni z częściową spłatą kapitału kredytu bankowego.

TERMIN SKŁADANIA

Termin składania wniosków do 30.09.2017