NAZWA KATEGORII

NUMER TELEFONU

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie Kingspan ze złożem biologicznym lub unikatowym złożem tarczowym, dla gruntów przepuszczalnych i tych z wysokim poziomem wód gruntowych, łatwe w montażu o niewielkich gabarytach, jeden właz dostępowy z zabezpieczeniem na klucz. Przeznaczone od 2 do 10 mieszkańców.

PRODUKT 1

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BioFicient/BioPura

Wysoka skuteczność fluidalnych złóż zanurzonych w grubościennym monolitycznym zbiorniku - typoszereg dla 4, 6 i 10 użytkowników


PRODUKT 2

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BioDisc

Oczyszczalnia dla wymagających klientów pracująca w unikalnej technologii złóż tarczowych gwarantująca bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków

PRODUKT 5

Oczyszczalnia Biologiczno-Chemiczna BioFicient +

Spełniająca najwyższe standardy oczyszczalnia dla aglomeracji miejskich dostosowana do przepisów dotyczących usuwania azotu ogólnego i fosforu

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne Haba RL na każdy rodzaj gruntu w zbiornikach poziomych lub pionowych, grawitacyjne i ciśnieniowe z pompownią ścieków, do płytkiego i głębokiego posadowienia, z dmuchawą w estetycznej szafce stojącej. Przeznaczone od 2 do 20 użytkowników.

PRODUKT 4

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków SBR Primo Plus

Idealna na trudne warunki gruntowe scalona w jednym wzmocnionym zbiorniku z przepompownią ścieków przeznaczona dla 4 lub 6 użytkowników

PRODUKT 7

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków SBR Primo Strong

Oczyszczalnia z osadem czynnym i złożem fluidalnym z dodatkową pompą do tłoczenie ścieków oczyszczonych w zbiornikach pionowych.

PRODUKT 8

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BioStar

Przepływowa oczyszczalnia grawitacyjna z osadem czynnym i złożem biologicznym. Typoszereg dla 4, 6, 8 i 12 użytkowników.


Biologiczne oczyszczalnie przydomowe BIOROCK dla gruntów przepuszczalnych z niskim poziomem wód gruntowych, do płytkiego posadowienia, bezprądowe, bezwonne i bezgłośne, grawitacyjne przeznaczone od 2 do 30 mieszkańców .

PRODUKT 3

Bezprądowa Oczyszczalnia Biologiczna MONOBLOCK


Najniższe koszty eksploatacji . Całkowicie bez użycia prądu. Unikatowa biologiczna oczyszczalnia do domów całorocznych i sezonowych dla 4-6 użytkowników.


PRODUKT 6

Mała biologiczna oczyszczalnia ECOROCK


Bez użycia prądu i części mechanicznych. Kompletna oczyszczalnia lub tylko sam Bioreaktor z możliwością podłączenia do istniejącego osadnika.


KONTAKT

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej