NUMER TELEFONU

OBRAZKI PRODUKTOWE

OPIS GŁÓWNY

Biologiczna oczyszczalnia ścieków
SBR Primo Strong

Wykonana w pionowych wzmocnionych zbiornikach polietylenowych w pełni automatyczna oczyszczalnia hybrydowa pracująca w oparciu o łączoną metodę aktywnego osadu czynnego i zanurzonego złoża fluidalnego z filtrem szczotkowym w osadniku wstępnym, systemem recyrkulacji osadu nadmiernego oraz dodatkowo wbudowaną przepompownią ścieków.

OPIS

Kompaktowa przepływowa oczyszczalnia w pełni automatyczna nie wymagająca żadnej ingerencji użytkownika . Wykonana w dwóch pionowych zbiornikach z których pierwszy stanowi osadnik wstępny a drugi komorę reaktora biologicznego. Oczyszczalnia wyposażona w system dozowania ścieku surowego, pompę recyrkulacji osadu nadmiernego, pompę zanurzeniową do tłoczenia ciśnieniowego ścieku oczyszczonego, przelew awaryjny, dyfuzory powietrzne , dwa włazy dostępowe z deklami zamykanymi na klucz oraz szafkę techniczną zewnętrzną z energooszczędną dmuchawą i elektronicznym sterownikiem z przewodami napowietrzającymi .

ZASADA DZIAŁANIA, TYPOSZEREG, KORZYŚCI, DOKUMENTY

ZASADA DZIAŁANIA

Oczyszczalnia pracuje w czterech etapach

dopływ surowego ścieku , uśrednianie i rozdział , ciężkie frakcje opadają na dno ,tłuszcz zostaje na powierzchni a surowy ściek jest równomiernie dozowany do komory reaktora biologicznego

dostarczone surowe ścieki są cyklicznie natleniane a zastosowane złoże fluidalne zwiększa wydajność oczyszczania biologicznego

ścieki poddawane są procesowi sedymentacji czyli beztlenowego oczyszczania w którym następuje rozdział ścieku oczyszczonego od osadu.

odpompowanie oczyszczonych ścieków z reaktora dzięki zamontowanej w nim pompie tłocznej do odbiornika gruntowego lub wodnego oraz recyrkulacja osadu nadmiernego do komory osadnika wstępnego

TYPOSZEREG

dla 4 mieszkańców w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 2,3 m3
dla 6 mieszkańców w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 3,1 m3
dla 8 mieszkańców w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 4,1 m3
dla 12 mieszkańców w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 6,0 m3
dla 20 mieszkańców w dwóch zbiornikach o łącznej pojemności 7,2 m3

KORZYŚCI

  • skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN 12566-3 + A2:2013
  • możliwość naziomu gruntu na zbiorniku do 1,5m
  • gwarancja niezawodności sterownika do 10 lat
  • gwarancja na zbiorniki do 25 lat
  • energooszczędna dmuchawa
  • prosty i niezawodny system sterowania
  • firmowy serwis w ciągu 48 godzin
  • wbudowana przepompownia ścieków
  • teleskopowe włazy z zamkami
  • elektroniczny system powiadamiania sms-em o stanie pracy oczyszczalni

MATERIAŁY DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej