NAZWA KATEGORII

NUMER TELEFONU

Oczyszczalnie drenażowe zwane popularnie ekologicznymi działające w oparciu o osadnik z filtrem i drenaż gruntowy: klasyczny zbudowany z twardych rur nacinanych pvc, tuneli drenażowych lub studni chłonnej. Przeznaczone dla gruntów dobrze przepuszczalnych z niskim poziomem wód gruntowych dla ilości mieszkańców od 2 do 25.

PRODUKT 1

Oczyszczalnia drenażowa z osadnikiem gnilnym

Dla domów całorocznych przeznaczona do montażu w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności z niskim poziomem wód gruntowych z dwukomorowymi osadnikami z filtrem na wypływie.PRODUKT 2

Oczyszczalnia drenażowa dla obiektów sezonowych

Z osadnikiem jednokomorowym z filtrem do instalacji w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności z niskim poziomem wód gruntowych, typoszereg do 4, 6 i 8 użytkowników.
KONTAKT

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej