NAZWA KATEGORII

NUMER TELEFONU

Lokalne oczyszczalnie biologiczne w technologii obrotowych złóż tarczowych lub zanurzonych złóż fluidalnych jako samodzielne jednostki gotowe do montażu dla dużych skupisk obsługujących od 18 do 300 mieszkańców.

PRODUKT 1

Oczyszczalnia Przemysłowa BioDisc


Lokalna oczyszczalnia pracująca w sprawdzonej technologii biologicznych złóż obrotowych dostarczana na miejsce jako gotowe surządzenie przeznaczona do dużych obiektów takich jak hotele, pensjonaty, szkoły, skupiska domostw, małe wsie.


PRODUKT 2

Oczyszczalnia Przemysłowa EnviroSafe


Lokalna oczyszczalnia biologiczna oparta na technologii zanurzonych złóż fluidalnych dostarczana na miejsce montażu w monolitycznym zbiorniku do 300 RLM.Wiele typoszeregów i opcji wyposażenia umożliwi dopasowanie wielkości oczyszczalni dla potrzeb inwestycyjnych.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej