NUMER TELEFONU

OBRAZKI PRODUKTOWE

OPIS GŁÓWNY

Lokalne oczyszczalnie ścieków EnviroSafe

Oczyszczalnie EnviroSafe wykorzystują połączenie procesów tlenowych i beztlenowych w zanurzonych złożach fluidalnych. Rozwiązania charakteryzujące się wysoką wydajnością skierowane do miejsc ,gdzie lokalnie należy oczyszczać ściek.Urządzenia w typoszeregach do 1000 RLM dostarczane na miejsce instalacji jako jednostki gotowe do montażu. Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodawania dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych.

ETAPY, ZALETY, DOKUMENTY

Producent Firma Klargester stworzył typoszereg oczyszczalni EnviroSafe spełniający wysokie wymagania ochrony środowiska naturalnego . Urządzenia wykorzystują technologię zanurzonych złóż fluidalnych System ten działa jako połączenie zaawansowanego systemu dyfuzorów powietrza i zawieszonego złoża ruchomego w celu zapewnienia optymalnego poziomu oczyszczania.ZASADA DZIAŁANIA

Producent Firma Klargester stworzył typoszereg oczyszczalni EnviroSafe spełniający wysokie wymagania ochrony środowiska naturalnego . Urządzenia wykorzystują technologię zanurzonych złóż fluidalnych System ten działa jako połączenie zaawansowanego systemu dyfuzorów powietrza i zawieszonego złoża ruchomego w celu zapewnienia optymalnego poziomu oczyszczania.

Osadnik wstępny

Jest to początkowy etap oczyszczania, który polega na rozdziale ścieków w wyniku procesów flotacji i sedymentacji. Osadnik wstępny posiada dwie komory , w pierwszej komorze osadnika pozostają cząstki stałe a do drugiej komory przechodzą ścieki płynne do dalszych etapów oczyszczania.

Oczyszczanie biologiczne

W tej strefie następuje znacząca redukcja BZT, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez oddziaływanie mikroorganizmów na ścieki w obecności tlenu. Oczyszczanie następuje dzięki dyfuzorom powietrza , które tłoczą tlen w kierunku złóż biologicznych i płynnych ścieków. W zastosowaniach, gdzie obowiązują zaostrzone normy dla oczyszczanych ścieków znajdują zastosowanie oczyszczalnie EnviroSafe z trzecią strefą tlenową.

Osadnik wtórny

Tu następuje sedymentacja drobnych zawiesin. Zgromadzony osad będący naturalnym produktem ubocznym oczyszczania ścieków jest cyklicznie przepompowywany do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki są odprowadzane grawitacyjnie przez króciec odpływowy do odbiornika ścieków.

Oczyszczalnie EnviroSafe posiadają system sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie dopływających ścieków i minimalizuje jego oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że oczyszczone ścieki zawsze zachowują niezmiennie wysoką jakość.

Odprowadzanie ścieków o wysokiej jakości oczyszczenia wymaga starannej oceny różnych parametrów wpływających na każdy proces. Dobór wielkości oczyszczalni jest dokonywany nie tylko w oparciu o obecne zapotrzebowanie ale i potencjalne przyszłe obciążenia oczyszczalni, w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i przyszłych potrzeb właściciela urządzenia.
ZALETY OCZYSZCZALNI

 • Wysoka wydajność, projektowane zgodnie z EN:12255-3 (powyżej 50RLM).
 • Możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do wód powierzchniowych.
 • Jednostki do 300 RLM dostarczane w monolitycznych zbiornikach.
 • Możliwość zagłębienia rury dopływowej nawet do 200cm.
 • Możliwość instalacji w terenie jezdnym
 • Minimum 5-komorowa konstrukcja
 • Referencyjne instalacje na całym świecie
 • Mała powierzchnia zabudowy.
 • Estetyczna instalacja
 • Łatwa konserwacja
 • Sygnalizacja alarmowa
 • Zintegrowany system regulacji przepływu dzięki któremu nie ma potrzeby opróżniania biostref
 • Brak konieczności stosowania biopreparatów
 • Brak konieczności szczepienia złoża
 • Duże włazy dostępowe umożliwiające łatwy i szybki dostęp podczas serwisowania
 • Studzienki do poboru próbek (opcja)
 • System dozowania chemicznego stosowany w przypadku podwyższonych wymogów odnośnie dopuszczalnego poziomu fosforanów (opcja)
 • Przepompownie (opcja)


MATERIAŁY DO POBRANIA

TABELKA

Modele o wysokiej jakości oczyszczonych ścieków 34H 38H 42H 47H 55H 67H 80H
RLM 75 100 125 150 200 250 300
Całkowita długość (m) 7,2 8,0 8,7 9,7 11,2 13,5 15,8
Całkowita szerokość (m) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Wysokość (m)
Gł. dopływu 560mm / odpływu 860mm* 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Gł. dopływu 1060mm / odpływu 1360mm* 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Gł. dopływu 2060mm / odpływu 2360mm* 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
Średnica (m) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Objętość (m 3) 34 38 42 47 55 67 80
Waga w przybliżeniu (kg) 3000 3200 3400 3800 4200 4700 5400
Średnica dopływu/odpływu (mm) 160 160 160 160 160 160 160
Maksymalne natężenie przepływu (m 3/dzień) 15 20 25 30 40 50 60
Czas retencji (w godzinach) 51 43 39 35 31 31 30

KONTAKT

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej