NUMER TELEFONU

OBRAZKI PRODUTKOWE

OPIS GŁÓWNY

Oczyszczalnia na duże obiekty BioDisc

BioDisc wykorzystuje sprawdzoną technologię obrotowych złóż biologicznych i jest rozwiązaniem rekomendowanym dla obiektów typu hotele, pensjonaty, szkoły, osiedla, małe wsi. Urządzenia dostarczane na miejsce instalacji jako jednostki gotowe do montażu. Nie wymagają dodawania szczepów bakteryjnych, środków chemicznych, proces oczyszczania ścieków rozpoczyna się samoczynnie.

TABELKA

Rozmiary BC BD BE BF BG BH BJ BK BL BM
Liczba mieszkańców RLM 18 25 35 50 70 75 100 125 150 225
Maksymalny dzienny ładunek BZT5 (kg) 1.08 1.5 2.1 3.0 4.2 4.5 6.0 7.5 9 13.5
Maksymalna dzienna ilość ścieków (m 3) 3.6 5 7 10 14 15 20 25 30 33.75
Długość (mm) 2450 3340 3340 4345 5235 7755 7755 7755 7755 13055
Szerokość (mm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2455 2455 2455 2605
Głębokość dopływu (mm) 600/900 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Głębokość pod dopływem (mm) 1820 1820 1820 1820 1820 1790 1790 1790 1790 1790
Głębokość odpływu (mm) 685 685 685 700 700 750 750 750 750 750
Całkowita wysokość (mm) 2825 2825 2825 2825 2875 2830 2830 2830 2830 2838
Wysokość do krawędzi pokrywy (mm) 2485 2485 2485 2485 2485 2500 2500 2500 2500 2561
Całkowity ciężar, bez obciążenia (kg) 650 1100 1200 1315 1660 3000 3100 3200 3300 3500
Zasilanie elektryczne jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe
Opcjonalne zasilanie elektryczne trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe
Moc silnika - jednofazowy/trójfazowy (Wat) 75 75 75/60 120 180 250 250 370 370 370
Prąd podczas pełnego obciążenia – jednofazowy (A) 1.0 1.0 1.1 1.26 1.7 1.95 1.95 2.35 2.35 2.8
Prąd podczas pełnego obciążenia – prąd trójfazowy (A) 0.34 0.34 0.35 0.42 0.63 0.88 0.88 1.35 1.35 1.5
Moc silnika pompy zwrotnej osadu (Wat) - - 480 480 480 480 480 - - - - 480 480 480 480 480 550

ETAPY, ZALETY, DOKUMENTY

Producent Firma Klargester opatentował unikalny system zarządzania przepływem (system czerpakowy) zaprojektowany, w celu zachowania optymalnej efektywności oczyszczania, pomimo dużych obciążeń organicznych i zróżnicowanych dopływów. Oczyszczalnie ścieków BioDisc® zostały zaprojektowane tak, aby jako kompleksowe rozwiązanie mogły być zastosowane w różnorodnych instalacjach i przy różnych wymogach dotyczących jakości oczyszczania ścieków.ZASADA DZIAŁANIA

Oczyszczalnia BioDisc® zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku.

Osadnik wstępny

Ścieki doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ściek pozbawiony większości frakcji osadowych dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy tarczowej.

Pierwsza strefa tarczowa

Na wolno obracających się tarczach tworzywowych rozwija się błona biologiczna składająca się z występujących naturalnie w ściekach bakterii tlenowych która przywiera do tarcz. Dzięki bakteriom powstaje wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.

System czerpakowy

Przepływ jest kontrolowany przez system kubeczków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). System tworzy bufor bezpieczeństwa w sytuacji małego dopływu a zapełniający się w czasie chwilowych zwiększonych dopływów.

Druga strefa tarczowa

Ścieki doprowadzane do tej sekcji, są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy bakterii Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Poprzez ruch obrotowy następuje usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii.

Osadnik wtórny

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki trafiają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Obumierająca biomasa opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zawracania osadu nadmiernego, która przepompowuje materiał z dna osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Wysokiej jakości ścieki oczyszczone są odprowadzane przez rurę odpływową do odbiornika ścieków. Konstrukcja oczyszczalni pozwala osiągnąć na odpływie następującą jakość oczyszczonych ścieków: 20mg/l BTZ5, 30mg/l zawiesiny i 20mg/l azotu amonowego. Oczyszczalnie BioDisc® mogą być skonfigurowane do osiągania wyższego poziomu oczyszczania ścieków z azotu, z jego stężeniem na poziomie 5mg/l.
ZALETY OCZYSZCZALNI

 • opatentowana technologia gwarantująca pełną skuteczność oczyszczania ścieków już przy niewielkich dopływach
 • maksymalna wydajność w zmiennych warunkach dopływu ścieków
 • proste układy mechaniczne gwarantujące niezawodność
 • samodzielnie generujący się proces bakteriologiczny
 • system czerpakowy zapewnia zdolność oczyszczalni do przyjęcia dopływów ścieków o różnej wielkości
 • zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009
 • pompa zawracania nadmiernego osadu gromadzącego się w osadniku wtórnym, zwiększająca efektywność oczyszczania; pompa ta może być tak skonfigurowana, aby przeciwdziałać sezonowym wahaniom dopływu
 • ciche nie emitujące odorów rozwiązanie dzięki zastosowaniu wolnoobrotowego silnika zamkniętego pod pokrywą nie wydziela zapachów
 • zabezpieczony elektroniczny panel kontrolny informujący o wystąpieniu ewentualnej awarii
 • monolityczna konstrukcja zajmująca małą powierzchnię zabudowy
 • studzienka do poboru próbek ścieków z łatwym i szybkim dostępem


MATERIAŁY DO POBRANIA

KONTAKT

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej