NAZWA KATEGORII

NUMER TELEFONU

OBRAZKI PRODUKTOWE

OPIS GŁÓWNY

Bezodpływowe szamba ekologiczne

Szczelne zbiorniki z tworzyw sztucznyc o mocnej ożebrowanej konstrukcji przeznaczone do montażu podziemnego w każdym rodzaju gruntu o niskim ciężarze właściwym i ogromnej wytrzymałości mechanicznej przeznaczone do gromadzenia ścieków lub wód deszczowych.

OPIS

Szamba szczelne budujemy na terenach nieskanalizowanych często jako jedyne możliwe rozwiązanie problemu odprowadzenia ścieków. Zbiornik na ścieki jest ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem w sytuacji gdy nasze gospodarstwo wytwarza bardzo małą ilość ścieków lub w niedalekiej przyszłości będzie prowadzona kanalizacja miejska.

TABELKA

Pojemność Materiał Średnica Długość całkowita Ilość i średnica włazów rewizyjnych Średnica rury wlotowej Wys. całkowita
4 m3 GRP 1,35 m 3,2 m 1 x 0,4 m PE 160 mm 1,7 m
5 m3 GRP 1,35 m 3,7 m 1 x 0,5 m PE 160 mm 1,75 m
6 m3 GRP 1,65 m 3,7 m 1 x 0,5 m PE 160 mm 2,15 m
8 m3 GRP 1,65 m 4,2 m 1 x 0,5 m PE 160 mm 2,15 m
10 m3 GRP 1,65 m 5,2 m 1 x 0,5 m PE 160 mm 2,15 m
12 m3 HDPE Z 1,5 m 7,1m 1 x 0,6 m PE 160 mm 2,0 m
20 m3 HDPE Z 2,0 m 6,8 m 1 x 0,6 m PE 160 mm 2,6 m
25 m3 HDPE Z 2,0 m 6,8 m 1 x 0,6 m PE 160 mm 2,6 m
30 m3 HDPE Z 2,5 m 6,6 m 2 x 0,6 m PE 160 mm 3,1 m

KORZYŚCI

Bezodpływowy zbiornik na ścieki, czyli potocznie szambo, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, choć jest mniej uciążliwy dla otoczenia (przynajmniej teoretycznie). O takie pozwolenie rzadko jednak występuje się oddzielnie, bo najczęściej zbiornik jest uwzględniany w planie zagospodarowania działki stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę. Szambo można budować jedynie na działkach, które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej, a także pod warunkiem, że teren nie jest narażony na powodzie i zalewanie wodami opadowymi.

Lokalizacja szamba o pojemności do 10 metrów sześciennych

-15 metrów od osi studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi,

-15 metrów od magazynów produktów spożywczych,

-5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń dla ludzi,

-2 metry od granicy działki sąsiedniej, drogi(ulicy) lub ciągu pieszego na działce sąsiedniej,

-poniżej 2 metry od granicy lub też przy granicy jeżeli sąsiaduje z podobnymi zbiornikami,

Dobrze wykonane szambo może być pierwszym elementem przydomowej oczyszczalni ścieków. W celu realizacji tej inwestycji potrzebna jest najpierw bardzo dokładna lustracja działki siedliskowej, pod kątem istniejących warunków na danym terenie, wymagań prawnych i technicznych.
KORZYŚCI

  • bezpieczeństwo, higiena i zgodność z przepisami prawa budowlanego – zbiorniki posiadają aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
  • lekka, wytrzymała konstrukcja z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP)
  • solidna ożebrowana konstrukcja z polietylenu (HDPE Z)
  • estetyczna i bezpieczna pokrywa zbiornika
  • dużo mniejsza waga niż zbiorniki betonowe
  • bezawaryjny wieloletni okres użytkowania
  • rura poboru do dna zbiornika umożliwiająca podłączenie przyłącza wozu asenizacyjnego (opcja)
  • urządzenie sygnalizujące stan przepełnienia (opcja)
  • możliwość zastosowania jako zbiornik na wodę deszczową po podłączeniu do kanalizacji
  • możliwość wstawienia rury wylotowej celem połączenia z kolejnym zbiornikiem (opcja)


Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej